Ilangabi Leqiniso

Author: Bontle Senne, translated by Sifiso Mzobe
ISBN: 978-1-928346-86-9

Ungenzenjani uma uthola ukuthi wena uqhamuka emndenimi wakudala WaBazingeli Bezithunzo, labo ababekwe lapha emhlabeni ukuba bavikele abanye abantu ebudini nokuhlukumeza kweButho Lezithunzi?

Book Categories: Abazingeli Bezithunzi (isiZulu Shadow Chasers), Cover2Cover
Book Type: Novel
Book Size: 195mm x 125mm
Language: isiZulu
Number of Pages: 146 pages
Year of Publication: 2018
RRP: R85
ISBN: 978-1-928346-86-9
E-ISBN: 978-1-928346-91-3
Author: Bontle Senne
Categories: ,