Ayikho Indawo Yokucasha nezinye izindaba

Compiled by: Dorothy Dyer & Rosamund Haden
ISBN: 978-1-928346-46-3

Here is a collection of stories for your reading enjoyment, written by different writers from all over Southern Africa, and translated into isiZulu! There is romance, mystery, crime, human drama and more.

Leli yiqoqo lezindaba ezimfushane zesimanje ezibhalwe ngababhali baseNingizimu Afrika abehlukene. Kunezindaba zothando, ezezimanga, neziningi ezinedrama. Ezinye zishubile, kanti ezinye ziyahlekisa. Nokho zonke ziyathokozisa; sethemba ukuthi ziyokukhuthaza ukuba uqhubeke nokufunda!

Book Type: Novel
Book Size: 195mm x 125mm
Language: isiZulu
Number of Pages: 192 pages
Year of Publication: 2017
RRP: R85
ISBN: 978-1-928346-46-3
Book Categories: Anthologies, Cover2Cover